Please update your Flash Player to view content.

Voegwerk

Algemeen

Ongeveer 25% van elk gemetseld geveloppervlak bestaat uit voegwerk. Het uiterlijk en de duurzaamheid van een gebouw wordt dan ook zeker hierdoor bepaald. Een grote variëteit aan kleuren en structuren staat ter beschikking om elk gewenst gevelbeeld te kunnen creëren. Een zelfde steen met verschillende kleuren voegwerk geeft een diversiteit aan gevelbeeld. De kleur van de voeg bepaald mede de kleur van de gevel.

Duurzaamheid en Voegwerk

Dat het verkrijgen van duurzaam voegwerk niet vanzelf gaat blijkt uit de voorwaarden die er aan gesteld worden. Goede voorbereiding van de ondergrond (uitkrabben van het metselwerk, schoonmaken van de voegen, vochtgehalte van de stenen). Samenstelling van de voegspecie (uitgebalanceerd zandpakket en de juiste opbouw van de mortel). Verdichten van aangebrachte voegspecie. En de nabehandeling (beschermen tegen uitdrogen en uitspoelen door regen).

Hardheid van de Voegen

Voegen zijn er in vele varianten. De mening overheerst dat verdiepte voegen duurzamer zijn dan platvolle geborstelde voegen. Uit metingen is gebleken dat de platvolle voeg bij een juiste samenstelling van de specie en een goede uitvoering eveneens voldoende hard kunnen worden. Wat de hardheid van voegen betreft is niet alleen de samenstelling van de voegspecie, de voorbereiding van de ondergrond en het verdichten een factor welke hierop invloed heeft, zouten en zuren bijvoorbeeld in de ondergrond kunnen het uitharden zeer nadelig beïnvloeden (dit komt in de renovatie van oudbouw zeer regelmatig voor). De hardheid van voegwerk kan in de praktijk na uitharding gemeten worden met een pendelhamer (voeg hardheidsmeter). Hiervoor is er een hardheidstabel ontwikkeld.